Muuttoliike

Ikäihmiset muuttavat vähemmän kuin nuoremmat ikäluokat. Viimeisten viidentoista vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden muuttajien määrät ovat vaihdelleet vuosittain, mutta tällä vuosikymmenellä sekä kaupunkiin että kaupungista muuttaneiden määrä on noussut niin absoluuttisesti kuin suhteessa asukasmäärään. 65 vuotta täyttäneitä muutti vuonna 2020 Helsinkiin 1 242 ja sieltä pois 1 605. Tuhatta vastaavan ikäistä asukasta kohden kaupunkiin muuttaneita oli 11 ja sieltä pois muuttaneita oli noin 14 henkilöä.

Vaikka Helsinki on koko väestön osalta muuttovoittoalue, on ikääntyneitä kaupunkiin on muuttanut vähemmän kuin kaupungista pois. Ikääntyneistä eniten muuttavat nuorimmat eli alle 70-vuotiaat.