Muuttoliike

Ikäihmiset muuttavat vähemmän kuin nuoremmat ikäluokat. Viimeisten viidentoista vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden muuttajien määrät ovat vaihdelleet vuosittain, mutta tällä vuosikymmenellä sekä kaupunkiin että kaupungista muuttaneiden määrä on noussut niin absoluuttisesti kuin suhteessa asukasmäärään. 65 vuotta täyttäneitä muutti vuonna 2016 Helsinkiin 1 048 ja sieltä pois 1 386.  Tuhatta vastaavan ikäistä asukasta kohden kaupunkiin muuttaneita oli 10 ja sieltä pois muuttaneita 13.

Vaikka Helsinki on koko väestön osalta muuttovoittoalue, on ikääntyneitä pois kaupungista muuttaneita ollut 2000-luvulla joka vuosi enemmän kuin tulijoita. Aiemmin Helsinki sai ulkomailta muuttovoittoa 65 vuotta täyttäneistä, mutta vuodesta 2014 myös ikääntyneitä maastamuuttajia on ollut maahanmuuttajia enemmän. Vuonna 2016 muuttoliike pienensi Helsingin 65 vuotta täyttänyttä väestöä noin 340 henkilöllä ja muuttotappio oli selvästi aiempia vuosia suurempi.

Ikääntyneistä eniten muuttavat nuorimmat eli alle 70-vuotiaat, mutta muuttaneiden määrät ovat kasvaneet kaikissa ikäryhmissä. Myös Helsingin muuttotappio on sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suurin 6569-vuotiaiden ikäryhmässä.

Lähteet:

  • Mäki, Netta & Pekka Martikainen (2016). Kuolleisuus Helsingissä ja muualla Suomessa. Tutkimuksia 2016:5. Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot.