Muuttoliike

Ikäihmiset muuttavat vähemmän kuin nuoremmat ikäluokat. Viimeisten viidentoista vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden muuttajien määrät ovat vaihdelleet vuosittain, mutta tällä vuosikymmenellä sekä kaupunkiin että kaupungista muuttaneiden määrä on noussut niin absoluuttisesti kuin suhteessa asukasmäärään. 65 vuotta täyttäneitä muutti vuonna 2019 Helsinkiin 1 339 ja sieltä pois 1 353. Tuhatta vastaavan ikäistä asukasta kohden sekä kaupunkiin muuttaneita että sieltä pois muuttaneita oli noin 12 henkilöä.  Lähtömuutto on ollut hieman tulomuuttoa korkeammalla tasolla, mutta ero on pienentynyt viime vuosina ja kokonaisnettomuutto oli vuonna 2019 enää vain -14 henkilöä.

Vaikka Helsinki on koko väestön osalta muuttovoittoalue, ikääntyneitä kaupunkiin on muuttanut vähemmän kuin kaupungista pois. Ero lähtömuuton ja tulomuuton välillä on kuitenkin viime vuosina tasaantunut. Vuonna 2019 muuttoliike pienensi Helsingin 65 vuotta täyttänyttä väestöä vain 14 henkilöllä. Ikääntyneistä eniten muuttavat nuorimmat eli alle 70-vuotiaat.