Ikääntyneillä helsinkiläisillä korkea koulutustaso

Suomalaisten koulutustaso on noussut 2000-luvulla ja perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Työikäisissä eli 25–64-vuotiaissa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus oli vuonna 2017 koko maassa (84,3 %) hieman korkeampi kuin Helsingissä (81,4 %), mutta 65 vuotta täyttäneiden koulutustaso on Helsingissä parempi. Perusasteen jälkeisen tutkinnon oli 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä suorittanut 64 prosenttia, kun 15 vuotta aikaisemmin vastaava osuus oli noin 40 prosenttia. Koko maassa osuus on samalla ajanjaksolla kaksinkertaistunut ollen 54,6 prosenttia vuonna 2017. 

Suoritettujen tutkintojen taso on sekä työikäisillä että ikääntyneillä keskimäärin korkeampi Helsingissä kuin koko maassa. 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä korkea-asteen tutkinnon oli vuonna 2017 suorittanut 40 prosenttia, kun koko maassa vastaava osuus oli 24 prosenttia. Ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneiden ikääntyneiden osuus oli Helsingissä (16 %) lähes kolminkertainen koko maahan (6 %) verrattuna. Keski-asteen tutkinnon taas oli suorittanut Helsingissä 24 prosenttia ja koko maassa 30 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä.

Työikäisissä naisten koulutustaso on korkeampi kuin miesten, mutta ikääntyneiden kohdalla tilanne on päinvastainen. 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläismiehistä 67 prosenttia ja -naisista 62 prosenttia oli perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita vuonna 2017. Sukupuolten välinen ero on kuitenkin kaventunut tällä vuosituhannella. Erityisesti 65–69-vuotiaiden ikäryhmässä naisten koulutustaso lähestyy miehiä, ja samalla ikäryhmän tutkinnon suorittaneiden osuus lähestyy työikäisten tasoa.

Ikääntyneiden koulutustaso tulee edelleen kohoamaan lähivuosina, sillä 55–64 vuotiaista ikääntyneitä suurempi osuus on suorittanut jonkin tutkinnon ja myös ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon.