Ikääntyneillä helsinkiläisillä korkea koulutustaso

Suomalaisten koulutustaso on noussut 2000-luvulla ja perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Työikäisissä eli 25–64-vuotiaissa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus oli vuonna 2019 koko maassa (86 %) hieman korkeampi kuin Helsingissä (84 %). Sen sijaan 65 vuotta täyttäneillä helsinkiläisillä on perusasteen jälkeinen tutkinto selvästi useammin, kuin saman ikäisillä koko maassa keskimäärin. Ikääntyneessä väestössä tutkinnon suorittaneiden osuus on 2000-luvulla kohonnut nopeasti, kun aiempaa koulutetummat sukupolvet ovat ikääntyneet. Vuonna 2019 perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 67 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä, kun vielä 2000-luvun alkupuolella osuus oli vain 40 prosenttia. Koko maassa osuus on samalla ajanjaksolla yli kaksinkertaistunut ollen 58 prosenttia vuonna 2019.

Suoritettujen tutkintojen taso on sekä työikäisillä että ikääntyneillä keskimäärin korkeampi Helsingissä kuin koko maassa. 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 42 prosenttia, kun koko maassa vastaava osuus oli vain 26 prosenttia vuonna 2019. Ylemmän korkea-asteen ja tutkija-asteen tutkinnon suorittaneiden ikääntyneiden osuus oli Helsingissä 18 prosenttia, kun koko maassa osuus on vain seitsemän prosenttia. Keskiaste korkeimpana suoritettuna tutkintona oli Helsingissä 25:lla prosentilla ikääntyneistä, kun taas koko maassa 32:lla prosentilla.

Työikäisessä väestössä naisten koulutustaso on korkeampi kuin työikäisten miesten, mutta ikääntyneiden kohdalla tilanne on päinvastainen. 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläismiehistä 71 prosenttia ja -naisista 65 prosenttia oli perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita vuonna 2019. Sukupuolten välinen ero on kuitenkin kaventunut tällä vuosituhannella, ja 65–69-vuotiaiden ikäryhmässä naisten koulutustaso on jo noussut samalle tasolle miesten kanssa. Ylipäätään 65–69-vuotiaiden koulutustaso lähestyy jo työikäisten koulutustasoa. Ikääntyneiden koulutustaso tulee edelleen kohoamaan lähivuosina, sillä nykyisistä 55–64-vuotiaista aiempaa suurempi osuus on suorittanut jonkin tutkinnon sekä etenkin korkea-asteen tutkinnon.