Ikääntyneillä helsinkiläisillä korkea koulutustaso

Suomalaisten koulutustaso on noussut 2000-luvulla ja perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Työikäisissä eli 25–64-vuotiaissa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus oli vuonna 2018 koko maassa (86 %) hieman korkeampi kuin Helsingissä (84 %), mutta 65 vuotta täyttäneiden koulutustaso on Helsingissä parempi. Perusasteen jälkeisen tutkinnon oli 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä suorittanut 66 prosenttia, kun vielä 2000-luvun alkupuolella osuus oli vain 40 prosenttia. Koko maassa osuus on samalla ajanjaksolla yli kaksinkertaistunut ollen 57 prosenttia vuonna 2018.

Suoritettujen tutkintojen taso on sekä työikäisillä että ikääntyneillä keskimäärin korkeampi Helsingissä kuin koko maassa. 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 41 prosenttia, kun koko maassa vastaava osuus oli 25 prosenttia vuonna 2018. Ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneiden ikääntyneiden osuus oli Helsingissä 17 prosenttia, kun koko maassa osuus on vain seitsemän prosenttia. Keski-asteen tutkinnon taas oli suorittanut Helsingissä 25 prosenttia ja koko maassa 31 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä.

Työikäisten naisten koulutustaso on korkeampi kuin työikäisten miesten, mutta ikääntyneiden kohdalla tilanne on päinvastainen. 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläismiehistä 70 prosenttia ja -naisista 63 prosenttia oli perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita vuonna 2018. Sukupuolten välinen ero on kuitenkin kaventunut tällä vuosituhannella, ja 65–69-vuotiaiden ikäryhmässä naisten koulutustaso on jo lähes saavuttanut miesten koulutustason. Ylipäätään 65–69-vuotiaiden koulutustaso lähestyy jo työikäisten koulutustasoa. Ikääntyneiden koulutustaso tulee edelleen kohoamaan lähivuosina, sillä 55–64 vuotiaista ikääntyneistä aiempaa suurempi osuus on suorittanut jonkin tutkinnon ja myös ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon.