Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia.

65 vuotta täyttäneiden asuntokunnilla tarkoitetaan asuntokuntia, joissa asuntokunnan vanhin henkilö on täyttänyt 65 vuotta.

Lähde: Tilastokeskus

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa yli 82 500 asuntokuntaa, joissa vanhin asukas oli täyttänyt 65 vuotta. Näistä asuntokunnista 58 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia, 26 prosenttia kahden tai useamman 65 vuotta täyttäneen asuntokuntia ja vain 16 prosenttia sellaisia, joissa oli myös alle 65-vuotiaita asukkaita. Ikääntyneiden asuntokuntien lukumäärä ja osuus kaikista asuntokunnista ovat kasvaneet, ja väestön ikääntyessä kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa.

Ikääntyneet naiset asuvat todennäköisemmin yksin

Ikääntyneillä asuntokunnilla, jossa vanhin on täyttänyt 65 vuotta, asuntokuntatyyppi vaihtelee merkittävästi sukupuolten välillä. Naisten yksinasuminen on selvästi yleisempää. Kun vuoden 2018 lopulla Helsingin ikääntyneistä asuntokunnista yksinasuvia oli 47 800 (58 prosenttia asuntokunnista), näistä 35 800 oli naisia (43 prosenttia asuntokunnista).

Yksinasuvien naisten jälkeen seuraavaksi tyypillisin asuntokuntatyyppi oli vähintään kahden asukkaan asuntokunta, jossa oli ainakin yksi 65 vuotta täyttänyt (34 800 asuntokuntaa eli 42 prosenttia asuntokunnista). Näistä 22 200 oli asuntokuntia, jonka vanhin asukas oli mies (27 prosenttia asuntokunnista). Ikääntyneitä yksinasuvia miehiä oli 12 000 (15 prosenttia asuntokunnista).

 

Ikääntyneiden asuntokuntatyyppi vaihtelee asuinpaikan mukaan

Yksinasuvia ikääntyneitä oli lukumääräisesti eniten Mellunkylässä (3300), Vuosaaressa (3100), Haagassa (2700), Kampinmalmissa (2400), Herttoniemessä ja Kalliossa (molemmissa 2300) sekä Malmilla (2000). Vähiten yksinasuvia oli puolestaan siellä missä kahden asukkaan tai sitä isommat asuntokunnat olivat yleisiä, kuten Itä- ja Länsi-Pakilassa, Tuomarinkylässä ja Kulosaaressa, joissa yksinasuvia oli alueella alle 500.