Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia.

65 vuotta täyttäneiden asuntokunnilla tarkoitetaan asuntokuntia, joissa asuntokunnan vanhin henkilö on täyttänyt 65 vuotta.

Lähde: Tilastokeskus

Helsingissä oli vuoden 2020 lopussa yli 85 500 asuntokuntaa, joissa vanhin asukas oli täyttänyt 65 vuotta. Näistä asuntokunnista 58 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia ja  37 prosenttia kahden hengen asuntokuntia. Vain viisi prosenttia ikäääntyneiden asuntokunnista on yli 2 hengen asuntokuntia.  Ikääntyneiden asuntokunnista vain 15 prosenttia sellaisia, joissa oli myös alle 65-vuotiaita asukkaita. Ikääntyneiden asuntokuntien lukumäärä ja osuus kaikista asuntokunnista ovat kasvaneet, ja väestön ikääntyessä kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa.

Ikääntyneiden asuntokunnista lähes 60 prosenttia yhden hengen asuntonkuntia

Ikääntyneiden asuntokunnista 58 prosenttia (49 600) oli yksinasuvien asuntokuntia. Näistä asuntokunnista peräti kolme neljästä (36 900) oli naisten asuntokuntia. Vanhimmissa ikäryhmissä naisten osuus yksinasuvista on vieläkin suurempi: kun 65-74-vuotiaista yksinasuvista naisia oli 70 prosenttia, 75 vuotta täyttäneistä heitä oli jo 79 prosenttia. Suhteessa koko 65 vuotta täyttäneeseen helsinkiläisväestöön (114 300) yksinasuvia oli noin 43 prosenttia (ks. myös Perheet). 

Yksinasuvien osuudessa suuria eroja alueiden välillä

Helsinkiläisistä ikääntyneistä lähes 60 prosenttia asuu yksin. Yksinasuvien ikääntyneiden osuus on suurin Alppiharjussa (74 %) kun Tuomarinkylässä, Itä- ja Länsi-Pakilassa sekä Östersundomissa osuus jäi noin 20 prosenttiin. Yksinasuvia ikääntyneitä oli lukumääräisesti eniten Mellunkylässä (3 330), Vuosaaressa (3 290), Haagassa (2 670), Kampinmalmissa (2 520), Herttoniemessä (2 350) , Kalliossa (molemmissa 2 330) ja Kaarelassa (2 060). Vähiten yksinasuvia oli Itä- ja Länsi-Pakilassa, Tuomarinkylässä, Kulosaaressa ja Östersundomissa, joissa yksinasuvia oli alueella alle 400.