Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia.

65 vuotta täyttäneiden asuntokunnilla tarkoitetaan asuntokuntia, joissa asuntokunnan vanhin henkilö on täyttänyt 65 vuotta.

Lähde: Tilastokeskus

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa yli 82 500 asuntokuntaa, joissa vanhin asukas oli täyttänyt 65 vuotta. Näistä asuntokunnista 58 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia, 26 prosenttia kahden tai useamman 65 vuotta täyttäneen asuntokuntia ja vain 16 prosenttia sellaisia, joissa oli myös alle 65-vuotiaita asukkaita. Ikääntyneiden asuntokuntien lukumäärä ja osuus kaikista asuntokunnista ovat kasvaneet, ja väestön ikääntyessä kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa.