Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia.

65 vuotta täyttäneiden asuntokunnilla tarkoitetaan asuntokuntia, joissa asuntokunnan vanhin henkilö on täyttänyt 65 vuotta.

Lähde: Tilastokeskus

Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa yli 84 200 asuntokuntaa, joissa vanhin asukas oli täyttänyt 65 vuotta. Näistä asuntokunnista 58 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia, 27 prosenttia kahden tai useamman 65 vuotta täyttäneen asuntokuntia ja vain 16 prosenttia sellaisia, joissa oli myös alle 65-vuotiaita asukkaita. Ikääntyneiden asuntokuntien lukumäärä ja osuus kaikista asuntokunnista ovat kasvaneet, ja väestön ikääntyessä kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa.

Ikääntyneiden asuntokunnista lähes 60 prosenttia yhden hengen asuntonkuntia

Ikääntyneiden asuntokunnista 58 prosenttia (48 600) oli yksinasuvien asuntokuntia. Näistä asuntokunnista peräti kolme neljästä (36 000) oli naisten asuntokuntia. Vanhimmissa ikäryhmissä naisten osuus yksinasuvista on vieläkin suurempi: kun 65-69-vuotiaista yksinasuvista naisia oli 68 prosenttia, 85 vuotta täyttäneistä heitä oli jo 82 prosenttia. Suhteessa koko 65 vuotta täyttäneeseen helsinkiläisväestöön (112 000) yksinasuvia oli noin 43 prosenttia (ks. Perheet). 

Ikääntyneiden asuntokuntatyyppi vaihtelee asuinpaikan mukaan

Yksinasuvia ikääntyneitä oli vuoden 2019 lopussa lukumääräisesti eniten Mellunkylässä ja Vuosaaressa (molemmissa 3 300), Haagassa (2 700), Kampinmalmissa (2 500), Herttoniemessä (2 4009, Kalliossa (2300) sekä Kaarelassa ja Malmilla (molemmissa 2000). Suhteellisesti yksinasuvien osuus oli suurin Alppiharjussa (74 %  alueen ikääntyneiden asuntokunnista), Kalliossa (69 %) ja Haagassa (68 %).